Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kirurgiassistent

Description

Code

3256.1

Description

Kirurgiassistenter bistår läkare vid medicinska åtgärder, enkla stödåtgärder vid medicinska procedurer, standardiserade diagnostiska program och standardiserade test på plats, säkerställande av kirurgisk hygien, rengöring, desinfektion, sterilisering och underhåll av medicintekniska produkter samt utförande av nödvändiga organisatoriska och administrativa uppgifter för en kirurgisk mottagning under tillsyn och enligt order av en läkare.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser