Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IT-säkerhetskonsult

Description

Code

2529.7

Description

IKT-säkerhetstekniker rekommenderar och tillämpar lösningar för att kontrollera åtkomst till data och program samt säkerställer att organisationens arbete och affärsprocesser skyddas. IKT-säkerhetstekniker är grindvakter för informationen inom en organisation eller för en produkt genom att ansvara för skydd och säkerhet i de tillhörande systemen. De ansvarar för nätverkens och systemens säkerhetskapacitet och utformning, planerar och utför systemets säkerhetsarkitektur, inklusive referensmodeller, segment- och lösningsarkitekturer samt säkerhetsprinciper och förfaranden. De uppdaterar och uppgraderar säkerhetssystemen vid säkerhetsrelaterade incidenter. IKT-säkerhetstekniker samarbetar med säkerhetsteamet för att identifiera, validera och upprätthålla krav och för att delta i målinriktat urval, validering, synkronisering och utförande av cyberåtgärder. De samarbetar med andra planerare, operatörer och analytiker för att tillhandahålla analyser efter händelser.

Alternativ beteckning

säkerhetskonsult, IKT

konsult, IKT-säkerhet

it-säkerhetsrådgivare

-

rådgivare, IKT-säkerhet

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser