Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

flygledningschef

Description

Code

1324.2

Description

Flygledningschefer samordnar planeringen av markkontrollen, underhåll av luftfartyg och kundhantering. De strävar efter maximalt effektiv resursanvändning vid styrning av luftfartyg. De hanterar säkerhet, kvalitet och risker i det dagliga arbetet. De planerar även prestanda och jämför den med andra leverantörer av flygtrafiktjänster.

Alternativ beteckning

flygledarchef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: