Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

arbetsledare inom bygg och anläggning

Description

Code

3123.1

Description

Arbetsledare inom bygg och anläggning håller reda på förloppet av alla etapper av byggprocessen. De samordnar olika team, tilldelar uppgifter och löser problem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser