Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktionstekniker, rullande materiel

Description

Code

3115.1.18

Description

Produktionstekniker (rullande materiel) utför tekniska arbetsuppgifter för att hjälpa ingenjörer på området rullande materiel vid projektering, utarbetande, tillverkning och provning samt installation och underhåll av järnvägsfordon såsom godsvagnar, motorvagnar, vagnar och lok. De genomför även experiment, samlar in och analyserar data samt rapporterar om sina resultat.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: