Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Description

Code

3112.1

Description

Väg- och vattenbyggnadsingenjörer projekterar och förverkligar byggnadsplaner och utför organisatoriska uppgifter, till exempel vid planering och övervakning, anbudsgivning och fakturering av bygg- och anläggningsarbeten. De beräknar även materialbehoven och hjälper till med att köpa, organisera och kvalitetssäkra byggmaterial. Väg- och vattenbyggnadsingenjörer kan utföra tekniska arbetsuppgifter inom väg- och vattenbyggnad samt utarbeta och ge råd om strategier för utförande av vägarbeten, trafikljus, avloppssystem och vattenhanteringssystem.

Alternativ beteckning

byggnadsingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser