Skip to main content

Show filters

Hide filters

domstolshandläggare

Description

Code

3411.5

Description

Domstolshandläggare bistår domare vid domstolsinstitutioner. De hanterar förfrågningar om domstolsförfaranden och bistår domare med olika uppgifter, till exempel juridiskt undersökningsarbete vid förberedelse av mål eller upprättande av yttranden. De kontaktar även parter i ärenden, domare och andra domstolstjänstemän.

Alternativ beteckning

tingsnotarie

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: