Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lärare för särskilt begåvade elever

Description

Code

2352.2

Description

Lärare för särskilt begåvade elever undervisar elever som har tydlig kompetens i ett eller flera ämnen. De övervakar elevens framsteg samt föreslår extra aktiviteter för att tänja på gränser och stimulera eleven, presentera nya ämnen för dem, ge dem hemläxa och betygsätta uppsatser och prov samt ger dem emotionellt stöd vid behov. Lärare som arbetar med särskilt begåvade elever vet hur de ska väcka deras intresse och se till att de känner sig bekväma med sin begåvning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser