Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

programvarutestare

Description

Code

2519.7

Description

Programvarutestare testar programvara. De kan även planera och utforma test. De kan dessutom avlusa och reparera programvara, även om detta främst avser designer och utvecklare. De säkerställer att program fungerar korrekt innan de levereras till interna och externa kunder.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternativ beteckning

applikationsprovare

applikationstestare

enhetsprovare

enhetstestare

modulprovare

modultestare

programprovare

programtestare

provare

testare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser