Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

programvarutestare

Description

Code

2519.7

Description

Programvarutestare testar programvara. De kan även planera och utforma test. De kan dessutom avlusa och reparera programvara, även om detta främst avser designer och utvecklare. De säkerställer att program fungerar korrekt innan de levereras till interna och externa kunder.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternativ beteckning

modultestare

programprovare

enhetstestare

testare

applikationstestare

modulprovare

programtestare

applikationsprovare

enhetsprovare

provare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser