Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, sport och fritid

Description

Code

5223.7.33

Description

Specialiserade säljare (sport och fritid) säljer sportartiklar, fiskeredskap, campingartiklar, båtar och cyklar i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, sportprodukter

butikssäljare, sport och fritid

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: