Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

communityansvarig

Description

Code

2432.5

Description

Communityansvariga tillhandahåller och upprätthåller interaktiva miljöer på webben som stöds genom program såsom sociala medier, forum och wikier. De upprätthåller förbindelser mellan olika digitala samhällen.

Alternativ beteckning

ansvarig för social media

ansvarig för community

social media-ansvarig

ansvarig för sociala medier

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser