Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, kläder

Description

Code

5223.7.8

Description

Specialiserade säljare (kläder) säljer kläder i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

expedit, klädbutik

klädförsäljare

butiksbiträde, klädbutik

säljare, klädbutik

specialiserad säljare, konfektion

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: