Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-tekniker för förhandsförsäljning

Description

Code

2434.3

Description

IKT-tekniker för förhandsförsäljning genomför aktivt och leder IT-utvärderingsfasen i försäljningsprocessen i samarbete med försäljningsteamet. De ger teknisk vägledning till förhandsförsäljningspersonal samt planerar och ändrar IKT-konfigurationer av produkter för att möta kundernas krav. De arbetar även för möjligheter till företagsutveckling.

Alternativ beteckning

förhandsförsäljningssupport för IKT

ingenjör för IT innan försäljning

tekniker för IKT innan försäljning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: