Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

svetsingenjör

Description

Code

2144.1.23

Description

Svetsingenjörer forskar om och utarbetar optimala effektiva svetsmetoder och projekterar motsvarande lika effektiv utrustning som hjälpmedel i svetsprocessen. De genomför även kvalitetskontroll och utvärderar inspektionsrutinerna för svetsverksamhet. Svetsingenjörer har avancerade kunskaper om och kritisk insikt i svetsteknik. De kan hantera mycket komplexa tekniska och yrkesmässiga verksamheter eller projekt med anknytning till svetstillämpningar, samtidigt som de tar ansvar för beslutsprocessen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser