Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

förman för lantbruksmaskinsförare

Description

Code

8341.3

Description

Förmän för lantbruksmaskinsförare planerar och organiserar landbaserade maskintjänster för jordbruksproduktion och landskapsarbeten i nära samarbete med sina kunder.

Alternativ beteckning

förmän för lantbruksmaskinsförare

ansvarig för lantbruksmaskinsförare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: