Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

maskinoperatör, mekanisk verkstad, gnistbearbetning

Description

Code

7223.20

Description

Maskinoperatörer på mekaniska verkstäder (gnistbearbetning) förbereder och hanterar gnistbearbetningsmaskiner som skär av överflödigt material från ett metallarbetsstycke med hjälp av elektriska urladdningar (gnistor) som genereras av elektrisk spänning och avskiljs med hjälp av en dielektrisk vätska som avlägsnar metallpartiklar från elektroder. Användningsområdena kan kan till exempel vara kraftöverföring och optisk mikroskopi.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser