Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

översättare

Description

Code

2643.6

Description

Översättare översätter dokument från ett eller flera språk till ett annat och säkrar att deras budskap och nyanser överförs i översättningen. De översätter material utifrån sina kunskaper om ämnet i fråga och materialen kan bland annat inkludera kommersiell och industriell dokumentation, personliga dokument, journalistik, romaner, kreativt skrivande och vetenskapliga texter som översätts och levereras i diverse format.

Alternativ beteckning

translator

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser