Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker, havsbaserad energi

Description

Code

3119.11

Description

Tekniker som arbetar med havsbaserad förnybar energi installerar havsbaserade kraftverk och utrustning för havsbaserad energi. De säkerställer att utrustningen fungerar i enlighet med bestämmelserna och hjälper de ingenjörer som arbetar med havsbaserad förnybar energi att uppföra energianordningar som vindturbinblad, tidvattengeneratorer och våggeneratorer. De reagerar även på systemproblem och reparerar fel.

Alternativ beteckning

vindkraftverkstekniker till havs

installatör för marin förnybar energi

offshore installatör för förnybar energi

MRE installatör

ORE-tekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser