Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

finansiell revisor

Description

Code

2411.1.7

Description

Finansiella revisorer samlar in och granskar finansiella data åt kunder, organisationer och företag. De säkerställer att de finansiella uppgifterna sköts korrekt och är fria från väsentliga felaktigheter på grund av oegentligheter eller bedrägeri, att de stämmer och att de fungerar på ett lagenligt och effektivt sätt. De kan vid behov se över låne- och kreditpolicyer eller siffror i databaser och dokument samt bedöma, konsultera och hjälpa transaktionskällan vid behov. De använder sin granskning av klientens finansiella styrning som säkerhet för att bekräfta för aktieägare, intressenter och styrelsen av organisationen eller företaget att allt är i ordning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser