Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

illustratör

Description

Code

2166.10

Description

Illustratörer tillhandahåller en visuell representation som överensstämmer med innehållet i den tillhörande texten eller idén. De kan hjälpa att förtydliga svåra begrepp eller föremål som är svåra att beskriva i texten. Illustratörer kan arbeta med böcker, tidskrifter, tecknade serier och andra publikationer.

Scope note

Includes courtroom sketchers. Includes medical illustrators.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: