Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kvalitetskontrollant, elektriska produkter

Description

Code

7543.7.3

Description

Kvalitetskontrollanter (elektriska produkter) kontrollerar färdiga elektriska produkter för fysiska fel och bristfälliga elanslutningar. De registrerar besiktningsresultaten och skickar tillbaka defekta produkter till produktionen.

Alternativ beteckning

kontrollant, elektriska produkter

kvalitetskontrollant, elektrisk utrustning

kvalitetskontrollant elektrisk materiel

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: