Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, datorseende

Description

Code

2511.2

Description

Ingenjörer som arbetar med datorseende forskar om, utformar, utvecklar och tränar algoritmer som använder sig av artificiell intelligens och primitiv maskininlärning som förstår innehållet i digitala bilder baserat på en stor mängd data. De använder sig av denna förståelse för att lösa olika verkliga problem, exempelvis på området säkerhet, autonom körning, robottillverkning, digital bildklassificering, medicinsk bildbehandling och medicinska diagnoser osv.

Alternativ beteckning

ingenjör, bildanalys och datorseende

expert på datorsyn

datorsyn tillämpad forskare

specialist på datorsyn

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: