Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

slipare, metall

Description

Code

7223.4.2

Description

Metallslipare förbereder, programmerar och styr slipmaskiner som avlägsnar små mängder av överflödigt material och jämnar ut metallarbetsstycket med hjälp av en sliprondell med diamanttänder för ytterst precisa och små skärningar. De läser tekniska ritningar och verktygsinstruktioner för slipmaskiner, utför regelbundet maskinunderhåll och gör justeringar av till exempel skärdjup och rotationshastighet.

Alternativ beteckning

maskinoperatör, slipning

slipare

slipmaskinsoperatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser