Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ritare, elektromekanik

Description

Code

3118.3.7

Description

Ritare inom elektromekanik ritar och upprättar tekniska ritningar i samarbete med elektromekanikingenjörer. De tolkar specifikationerna och kraven från ingenjörer samt projekterar elektromekanisk utrustning och komponenter.

Alternativ beteckning

beräkningsingenjör, elektromekanik

utvecklingsingenjör, elektromekanik

konstruktör, elektrmekanik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser