Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, värme, ventilation och luftkonditionering

Description

Code

2144.1.8

Description

Ingenjörer (värme, ventilation och luftkonditionering) projekterar och utarbetar system för uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och eventuellt även kyla för bostäder, tillverkningsanläggningar, kontor, kommersiella byggnader osv. De strävar efter lösningar som tillgodoser kundernas behov och tar hänsyn till lokala arkitektoniska begränsningar.

Alternativ beteckning

HVAC-ingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser