Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energisystemingenjör

Description

Code

2149.9.2

Description

Energisystemingenjörer övervakar processer för energiomvandling och -distribution. De analyserar energiförsörjnings- och konsumtionseffektiviteten och utvecklar nya sätt att förbättra de befintliga processerna med beaktande av både de tekniska och de finansiella aspekterna. De studerar även energianvändningens miljöeffekter och kombinerar produktionen av förnybar energi i de nuvarande kraftsystemen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser