Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, båt- och fartygskonstruktion

Description

Code

3122.3.7

Description

Arbetsledare inom båt- och fartygskonstruktion samordnar anställda som arbetar med båt- och fartygstillverkning och planerar deras aktiviteter. De upprättar produktionsrapporter och rekommenderar åtgärder för att minska kostnaderna och förbättra produktiviteten. Arbetsledare inom båt- och fartygskonstruktion utbildar anställda i företagets policyer, arbetsuppgifter och säkerhetsåtgärder. De kontrollerar efterlevnaden av tillämpade arbetsrutiner och tillämpad teknik. Arbetsledare inom båt- och fartygskonstruktion övervakar leveranser och kommunicerar med andra avdelningar för att undvika onödiga avbrott i produktionsprocessen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser