Skip to main content

Show filters

Hide filters

handläggare, arbetsmarknadsrelationer

Description

Code

2423.4

Description

Handläggare på området arbetsmarknadsrelationer tillämpar arbetsmarknadspolicyer i organisationer och ger fackliga organisationer råd om policyer och förhandlingar. De hanterar tvister och ger råd i personalfrågor samt främjar kommunikation mellan fackföreningar och personal i ledande ställning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: