Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

underhållstekniker, mikroelektronik

Description

Code

3114.1.7

Description

Underhållstekniker inom mikroelektronik ansvarar för att vidta förebyggande och korrigerande åtgärder och för att felsöka mikroelektroniska system och enheter. De diagnostiserar och upptäcker funktionsfel i mikroelektroniska system, produkter och komponenter och avlägsnar, byter ut eller reparerar dessa komponenter vid behov. De utför förebyggande underhållsuppgifter för utrustning.

Scope note

Includes preventive maintenance (Maintenance agent). Includes corrective maintenance. Includes management of the maintenance process (Senior Maintenance Technician).

Alternativ beteckning

industriell underhållstekniker

underhållstekniker för mikroelektronikutrustning

mikroelektromekanisk tekniker

underhålls- och reparationstekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: