Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

värderare, tillverkningskostnader

Description

Code

2421.1.1

Description

Värderare av tillverkningskostnader samlar in och analyserar data för att utvärdera de pengar, det material och arbete samt den tid som krävs för tillverkningsprocesser. De genomför analyser för att identifiera (alternativa) kostnadseffektiva tekniska konstruktioner och produktionsprocesser. De utarbetar och använder metoder och verktyg för kostnadsplanering, kontroll och analys. De utför även kvantitativa och kvalitativa riskanalyser och rapporterar om utvecklingen av kostnaderna.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: