Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finansiell planerare

Description

Code

2412.4

Description

Finansiella planerare hjälper människor med olika personliga ekonomiska problem. De är specialiserade på finansiell planering, t.ex. pensionsplanering, investeringsplanering, riskhantering, försäkringsplanering och skatteplanering. De rekommenderar en strategi som är anpassad till kundens behov. De säkerställer att bankregister och övriga finansiella register är korrekta, bibehåller ett kundorienterat förhållningssätt och följer etiska normer.

Scope note

Includes wealth advisers

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser