Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

coach, muntlig framställning och presentationsteknik

Description

Code

2359.13

Description

Coach inom muntlig framställning och presentationsteknik undervisar kunder (ofta privat) i teori och tekniker om hur de kan förbättra sin förmåga att tala inför publik. De identifierar varje kunds styrkor och svagheter och anpassar sin undervisning till deras specifika behov, vilket kan inkludera en förbättring av kundens röstbehärskning, artikulering, presentationsförmåga och kroppsspråk. Beroende på kundens bakgrund (företag, utbildning eller annat) ger de även instruktioner om övertygande argument, retoriskt tal och andra debattekniker.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: