Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

cirkusartist

Description

Code

2659.2.1

Description

Cirkusartister skapar originalnummer som visar upp stora artistiska och sceniska färdigheter, känslodjup och konstnärliga lösningar för allmänheten. De kan antingen på egen hand eller i grupp framföra en eller flera traditionella eller originalcirkusnummer som oftast baseras på fysiska förmågor såsom styrka, balans, smidighet, flexibilitet, skicklighet och koordinationsförmåga samt kombinera dem med scenkonst såsom dans, teater, mimkonst osv. Den fysiska karaktären hos de övningar som utförs innebär ofta en viss risknivå för artisten.  

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: