Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

kvalitetskontrollant, elektronisk utrustning

Description

Code

7543.7.4

Description

Kvalitetskontrollanter (elektronisk utrustning) kontrollerar elektronisk utrustning för eventuella defekter och funktionsfel. De ser till att utrustningen är korrekt monterad enligt specifikationerna och nationella och internationella bestämmelser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser