Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

smörjare

Description

Code

7233.6

Description

Smörjare ser till att industrimaskiner smörjs på rätt sätt för att upprätthålla verksamheten. De använder smörjsprutor för smörjning av maskiner. Smörjare utför även grundläggande underhålls- och reparationsarbeten.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: