Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, roterande utrustning

Description

Code

2144.1.20

Description

ingenjörer, roterande utrustning utarbetar ritningar och specifikationer för roterande utrustning i enlighet med tillämpliga standarder. De tillhandahåller även teknisk expertis och hjälper att se till att alla nya och befintliga utrustningsinstallationer är färdiga.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: