Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montör, medicinsk utrustning

Description

Code

8219.6

Description

Montörer (medicinsk utrustning) tillverkar instrument, maskiner och apparater som kan användas för att förebygga, diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd. Medicinsk utrustning kan var icke-elektrisk, t.ex. rör, nålar, dräneringssatser och sterila pipetter, eller eldriven, t.ex. pacemakrar, MRT-maskiner och röntgenapparater. Vissa montörer av medicinsk utrustning kan även arbeta med tillverkning av medicinska möbler, t.ex. sjukhussängar och operationsbord.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser