Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

djursjukskötare

Description

Code

3240.2.4

Description

Djursjukskötare stödjer djur som genomgår veterinärbehandling och ger råd till veterinärmedicinska kunder för att främja djurs hälsa och förebygga sjukdomar i enlighet med nationell lagstiftning.

Alternativ beteckning

djurvårdare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser