Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

mättekniker, lantmäteri

Description

Code

2165.1

Description

Mättekniker (lantmäteri) utformar och skapar kartor och tekniska ritningar samt överför nya mätresultat till fastighetsregistret för ett samhälle. De fastställer och anger fastighetsgränser, ägarskap och markanvändning samt upprättar stads- och områdeskartor med hjälp av mätutrustning och specialiserad programvara.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: