Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

parkguide

Description

Code

5113.1.2

Description

Parkguider hjälper besökare, tolkar kultur- och naturarvet och ger information och vägledning till turister i parker såsom djur-, nöjes- och naturparker.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser