Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

faktagranskare

Description

Code

2642.1.10

Description

Faktagranskare säkrar att all information i publiceringsfärdiga texter är korrekt. De undersöker fakta grundligt och korrigerar felen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: