Skip to main content

Show filters

Hide filters

analytiker, middle office

Description

Code

2413.2

Description

Analytiker (middle office) arbetar på finansförvaltningsenheter på finansföretag och säkerställer efterlevnad av företagets policy och lagstiftningen genom att tillhandahålla undersökningar och analyser i finansiella frågor, bedöma risker och stödja insatser i front office-gruppen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: