Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektroniktekniker

Description

Code

3114.1

Description

Elektroniktekniker har ett nära samarbete med ingenjörer inom elektronikbranschen i samband med utarbetande av elektronisk utrustning och elektroniska apparater. De ansvarar för framställning, provning och underhåll av elektronisk utrustning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser