Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ritare, fartyg och båtar

Description

Code

3118.3.10

Description

Ritare på området fartyg och båtar omarbetar mariningenjörers projekt till tekniska ritningar, oftast med hjälp av programvara. Deras ritningar anger mått, fastsättnings- och monteringssätt samt andra specifikationer som används vid tillverkning av olika typer av fartyg, från fritidsbåtar till örlogsfartyg och ubåtar.

Alternativ beteckning

båtritare

fartygsritare

ritare, båtkonstruktion

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser