Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Instrumenteringstekniker

Description

Code

3114.1.4

Description

Instrumenteringstekniker hjälper instrumenteringsingenjörer vid utarbetande av styrutrustning, till exempel ventiler, reläer och reglage som kan användas för övervakning och styrning av processer. De ansvarar för framställning, provning, övervakning och underhåll av utrustning. De använder nycklar, skärmaskiner, sågmaskiner och traverskranar för att bygga och reparera utrustning.

Alternativ beteckning

instrumentingenjör, styr- och reglerteknik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser