Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mätaravläsare

Description

Code

9623.1

Description

Mätaravläsare besöker bostäder och lokaler eller industribyggnader och industrianläggningar för att läsa av mätare för gas, vatten, elektricitet och dylikt. De vidarebefordrar resultaten till kunden och till leverantören.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: