Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

försäljningschef

Description

Code

1221.4

Description

Försäljningschefer ansvarar för att generera intäkter för den kommersiella avdelningen i ett företag. De utför flera kommersiella uppgifter, t.ex. sätter upp mål, övervakar utvecklingen av produkter, planerar och utvecklar försäljningsarbetet, hanterar försäljningsagenter och fastställer produktpriser.

Alternativ beteckning

försäljningsdirektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: