Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, hissinstallation

Description

Code

3123.1.14

Description

Arbetsledare (hissinstallation) övervakar installation av hissar. De håller reda på arbetsförloppet, tilldelar uppgifter och fattar snabba beslut för att lösa problem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser