Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

asfaltsverksoperatör

Description

Code

8114.1

Description

Asfaltsverksoperatörer utvinner råvaror såsom sand och sten samt använder mobil utrustning för att transportera dem till anläggningen. De använder automatiserade maskiner för att krossa och sortera bort stenar samt blanda ihop sand och stenar med asfaltcement. De tar prover för att kontrollera kvaliteten på blandningen och ser till att den transporteras till byggarbetsplatsen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: