Skip to main content

Show filters

Hide filters

bankkassör

Description

Code

4211.1

Description

Bankkassörer arbetar oftast med bankens kunder. De gör reklam för bankernas produkter och tjänster samt tillhandahåller information om kundernas personliga konton och tillhörande överföringar, insättningar, besparingar osv. De beställer bankkort och checkar för kunderna, tar emot och balanserar kontanter och checkar samt säkerställer efterlevnad av interna policyer. De arbetar med kundkonton, hanterar betalningar och hanterar användning av bankvalv och bankfack.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: